Ljungsten ventilerar

Ljungsten ventilerar

Koppeltvång

PolitikPosted by Anders Ljungsten Wed, March 31, 2010 10:52:22

Koppeltvång!

Då den socialdemokratiska majoriteten i Forshaga kommun nu lagt ett förslag till fullmäktige angående koppeltvång för hundar finns det skäl att fundera kring detta. Förslaget gäller inom detaljplanerat område på offentlig plats. Detta skall enligt förslaget införas i den lokala ordningsstadgan vilket kan medföra böter vid överträdelse.

Forshaga är en kommun som kan anses som förhållandevis hund-tät. Inom kommunen finns bland annat en brukshundklubb med ca. 250 medlemmar. En friskola med gymnasieprogram som hundsport och viltvård är sedan länge etablerad i kommunen. Det finns också lokalavdelningar inom olika rasklubbar. Utöver detta finns förstås en mängd hundägare som har sin hund som sällskap. I kommunen finns flera framstående ekipage som tävlar på mycket hög nivå och som representerar kommunen på svenska mästerskap i olika grenar.

Anledningen till att denna ändring i ordningsstadgan föreslås är att ett fåtal hundägare inte kan sköta sig och inte har ordning på sina hundar. Dessa få hundägare har varit orsak till att deras hundar skrämt och bitit både människor och andra hundar. Det bör i dessa fall påpekas att lagstiftningen är solklar och att det strikta ansvaret för den som håller hunden gäller. Att dessa individer plötsligt skulle rätta sig efter en regeländring har jag svårt att tro. Att sedan polisen skulle ha möjlighet att kontrollera och beivra dessa brott är heller inte särskilt troligt. Det är undertecknades uppfattning att man i möjligaste mån skall avstå från att instifta regler och lagar som i sig är omöjliga att kontrollera. Polisens resurser behövs till viktigare saker.

Med detta sagt måste man ta sig en funderare över vad konsekvensen blir av denna regel. De hundägare som idag redan sköter sig blir målgruppen. De som idag har ordning och lydnad på sina hundar är de som drabbas av detta och inte de som är orsaken till regelskärpningen. Detta i sig innebär att de som tränar och tävlar inom de olika grenarna inte kan bedriva sin träning på samma sätt längre. Man kan inte på en tom och snöröjd bilparkering eller fotbollsplan träna moment där hunden är lös. Grundläggande moment som ”fritt följ”, ”inkallning” och liknande kan inte tränas. Man skulle helt enkelt kunna få betala 1000 kronor i böter för ett sådant kriminellt handlande. Detta skulle begränsa möjligheterna att i Forshaga kommun bedriva träning inom de flesta bruksgrenarna.

Att instifta denna nya regel skulle alltså inte lösa problemet. I stället borde man undersöka andra möjligheter. Karlstads Bostads AB genomförde en kampanj för några år sedan där hyresgäster som också var hundägare fick möjlighet att gå en kurs i vardagslydnad med sin hund. Detta är bara ett exempel på vad man kan hitta för lösningar i stället för lagstiftning som i huvudsak bara slår mot dem som redan sköter sig.

I Forshaga kommun finns en oerhört stor kompetens i hur man dresserar och uppfostrar hundar genom brukshundklubb och skola. Använd i stället den kompetensen till att lösa problem med. Stifta inte regler som bara slår mot dem som sköter sig.

Ha de gött!

Ljungsten


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by medlem Tue, June 29, 2010 17:41:11

En uppdatering av M-ordföranden vore väl på sin plats?!

Posted by Patrik Wed, March 31, 2010 12:44:26

Tror du att Polisen skulle bötfälla en person som seriöst tränar sin hund ??

Står det att det skall vara ett fysiskt koppel, eller är det "under sådan uppsyn..." vilket skulle innebära att man kan ha hunden lös och träna på en tex snöröjd parkeringsplats etc....

Sen är det ju som du skriver.. jag tror inte att "rötäggen" kommer att rätta in sig i ledet utan detta är blaha blaha, en regel utan verkan... Sen gillar jag ju idén som Kbab körde, den med hundägarutb. vilket jag tycker skulle kunna köras, men då i SBK´s regi.

//Patrik

Posted by Thomas Wed, March 31, 2010 11:01:59

Lysande!