Ljungsten ventilerar

Ljungsten ventilerar

Obalans!

PolitikPosted by Anders Ljungsten Tue, April 07, 2009 09:29:27

Obalans i förvaltningen av dina surt förvärvade!

Det är extremt beklämmande att se hur folk förvaltar pengar ibland. Att se hur direktörer driver företag till ruinens brant och sedan tillförskansar sig en enorm bonus för väl förrättat arbete. Man förvånas att vi aktieägare inte ropar högre än vad vi gör.

Men hur det än är med den saken så är dessa företag i stort sett ägda av det så kallade ”kapitalet” och vad enskilda människor gör med sitt kapital har egentligen inte jag med att göra.

Men när det kommer till mina pengar reagerar jag mer hetlevrat och särskilt när det kommer till min och nästan alla andras pension. Att LO är en av de stora förvaltarna av kapital torde väl inte vara en hemlighet nu för tiden. Men att arbetarrörelsens högsta instans väljer att förvalta medlemmarnas pengar på ett sätt som gör dom likställda med deras förhatliga motståndare är ju en förvirrande sanning. Att sitta i ett 20-tal styrelser och ösa in arvode ovanpå sitt tunga och välavlönade heltidsuppdrag och beroende på denna enorma arbetsbörda ta usla beslut kan väl bara ses som riktigt dålig förvaltning. Hur man kan se sina medlemmar i ögonen efter en sådan girighet och omdömeslöshet kan jag inte förstå. Sover Wanja gott om natten?

Sveriges arbetsmarknadspolitik bygger på att ha två starka parter som via förhandlingar och kollektivavtal gör upp spelreglerna. Vi har ett system av en ganska avreglerad arbetsmarknad där man lämnar över ansvaret till parterna utan större inblandning av politikerna. Ett system som bygger på balans mellan parterna. När nu LO beter sig som senast mot sina medlemmar så rubbas denna balans när den kanske behövs som bäst.

Från det nationella problemet till lilla Forshaga. Social- och omsorgsnämnden med dess förvaltning har under 2008 haft svårt att få balans på budgeten. Ett problem där självfallet ansvaret vilar tungt på nämndens politiker. Men i arbetet med att få ordning på finanserna har den borgerliga sidan i nämnden kommit med en rad förslag på hur man skall kunna lösa frågan. Dessa förslag har hela tiden förkastats. Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet lade till och med en alternativ budget till fullmäktige för att bland annat kraftsamla resurser till bland annat denna verksamhet. Men icke! Det ansågs inte behövas enligt den socialdemokratiska majoriteten.

En liten bit in på det nya budgetåret väljer socialchefen att lämna sitt jobb. Varför, kan man ju spekulera i men det ligger väl nära till hands att tro att han fått en fingervisning. Hur som helst förhandlas snabbt fram en fallskärm om drygt en miljon skattekronor som tas direkt från den redan hårt bantade budgeten i kommunen. En budget som man redan nu kan se har brister och förmodligen inte håller. Man tar i stället in en konsult som skall vara någon sorts tillförordnad chef för förvaltningen. En ytterligare utgift som kostar skattekronor.

Vem tar då beslutet om detta? De ansvarstagande politikerna i nämnden förstås. Det är ju deras ansvarsområde. Men ytterligare ett rungande icke!

Kommunstyrelsens ordförande tar detta beslut tillsammans med kommunchefen. Hör och häpna utan att ens diskutera frågan med nämndens politiker. Hur ska en nämnd kunna ta ett ansvar när det sitter större pampar och tar beslut över deras huvuden. Inget att säga till om över huvud taget.

Man ser en tydlig trend. Den socialdemokratiska majoriteten i Forshaga har helt uppenbart gått samma kurs som Wanja. Nämligen kursen i hur man förvaltar skattebetalarnas / medlemarnas pengar.

Ha de gött!

Anders