Ljungsten ventilerar

Ljungsten ventilerar

Grattis Värmland!

PolitikPosted by Anders Ljungsten Wed, March 12, 2014 12:04:37

Grattis Värmland!

Nu närmar det sig! Det verkar nu som att Värmland redan under sommaren får en kraftfull förstärkning för att snabbare och säkrare ta hand om skadade och akut sjuka värmlänningar. Den i många år diskuterade ambulanshelikoptern ser ut att vara i drift redan innan sommaren är över. Värmlandssamverkan ser ut att lyckas med detta trots alla hinder, förseningar och socialdemokratiskt motstånd.

Piloter och läkare är redan på plats och arbetar febrilt med de tekniska och medicinska förberedelserna. När detta arbete är klart torde helikoptern kunna anlända till verksamheten och kunna tas i bruk direkt. Den kommer att utgå från Karlstads flygplats till att börja med. Centralare plats utreds fortfarande men är inte riktigt klart än.

Diskussioner om andra platser pågår också men av olika skäl finns inga andra lösningar som kan uppfylla de behov verksamheten har. Frågan engagerar många människor och det är ju väldigt roligt.

Helikoptern kommer att vara bemannad med både sjuksköterska och läkare. Det kommer att beröra 10-12 läkare som kommer att jobba del av sin arbetstid på helikoptern. Resten av tiden måste dessa arbeta i sina vanliga roller på centralsjukhuset för att uppehålla sin kompetens och därigenom vara så skickliga som möjligt i sitt jobb. Att ha så många läkare som är inblandade är bara genomförbart på och i närheten av centralsjukhuset. Detta är ett av de tyngsta skälen till att verksamheten måste ligga i närheten av Karlstad.

Man är nu även överens om att kunna utnyttja helikoptern i våra kringliggande län där närheten till Västra Götaland är en fördel. Vi kommer att driva verksamheten tillsammans med Dalarna som också införskaffar en egen helikopter. Vi hjälps alltså åt vid service och reparationer på maskinerna så att alltid en finns redo. Personalen kommer också att kunna användas i båda länen för att utnyttja resurserna så effektivt som möjligt. Denna lösning är helt unik i Sverige och kommer att ge oss väldigt mycket nytta för pengarna.

Minst 20 års diskussioner kan alltså mycket snart läggas till handlingarna och en fantastisk förbättring av akutsjukvården i Värmland blir resultatet. Det känns härligt att arbetet inom Värmlandssamverkan har lett till detta trots ett massivt motstånd från vänster. Grattis Värmland!

Ha de gött!

Ljungsten