Ljungsten ventilerar

Ljungsten ventilerar

Barnbidrag till alla?

PolitikPosted by Anders Ljungsten Wed, March 21, 2012 21:13:35

Barnbidrag till alla?

I vårt land är vi noga med att alla skall leva ett bra liv. De som av olika skäl inte får det att gå ihop kan få hjälp med detta i form av olika typer av bidrag. De olika bidragen är många och man kan få hjälp med både det ena och det andra. Men en förutsättning gäller. Man skall ha ett behov som man inte själv kan klara av ekonomiskt. Det kan röra sig om att man behöver hjälp att betala för sin bostad, sin mat eller kanske förändringar i sitt hem om man exempelvis har svårt att ta sig uppför en trappa efter en skada eller sjukdom. Fortfarande är den gemensamma faktorn att man ska ha ett behov och detta bedöms av berörd myndighet.

Ett bidrag som inte är beroende på om man behöver det eller inte är barnbidraget. Nu i dagarna aktualiseras detta då det är dags för vår kronprinsessa att uppbära barnbidrag för den lilla prinsessan som familjen välsignats med. Det finns självklart en hel massa andra familjer som har en ekonomi som inte direkt berättigar dem till några andra skattefinansierade bidrag. Men just barnbidraget skall även den ”rikaste” familj ha.

Barnbidraget infördes i Sverige 1937. Det var då inkomstprövat och alla fick alltså inte ta del av det. 1948 ändrades detta till att gälla alla, oavsett inkomst eller behov. Rättvist, kan man tycka. Men frågan är väl snarare om det inte vore mer rättvist att en ensamstående förälder kunde få ett lite högre stöd och den familj som egentligen inte behöver något extra stöd får klara sig utan bidrag.

Den politik som bedrivs från regeringen går i stora delar ut på att så många som möjligt skall klara sin egen försörjning och så få som möjligt skall behöva uppbära bidrag för att klara sin vardag. Ett naturligt steg i detta borde då vara att även barnbidraget enbart utbetalas till dem som faktiskt behöver det. Hur detta skall gå till är en fråga man får fundera mer på. Det kan röra sig om inkomstnivå, boendekostnad eller någon annan form av prövning.

Det viktigaste är väl ändå att våra skattepengar kommer dem till gagn som bäst behöver det. Det är då det kan kännas gött att betala skatt.

Ha de gött!

Ljungsten