Ljungsten ventilerar

Ljungsten ventilerar

Svenska Kyrkan

PolitikPosted by Anders Ljungsten Sun, March 15, 2009 21:08:26

Det är en aning glest mellan inläggen men jag får väl skärpa till mej.

I en stund av frustration skrev jag denna motion till moderaternas länsförbundstämma i Värmland.

Synpunkter mottages!

Ha de gött!

Anders

Motion om Svenska Kyrkans avpolitisering.

Under senare tid har det diskuterats om kyrkan skall viga homosexuella eller inte. Frågan har stötts och blötts i media där präster och teologer visat sig vara kluvna i frågan.

Att vara gift har självfallet ett speciellt värde för de flesta. Å ena sidan har det en rent juridisk betydelse. Bl.a. när det kommer till arvsskifte. Lagstiftningen är tydlig om vad det innebär att vara just gift. Denna lagstiftning är som bekant en produkt av politiskt arbete på olika nivåer och över en lång tid vilket till sist lett till att riksdagen helt enkelt tagit beslut.

Å andra sidan har det en helt annan betydelse. En fråga om tron på giftermålet som en rent religiös handling. De flesta stora religioner och trossamfund har just äktenskapet som en av sina grundpelare. Hur reglerna kring detta ser ut skiljer sig en del mellan olika trosinriktningar. Olika typer av präster, teologer och andra har över lång tid kommit fram till hur dessa regler skall se ut. Olika former av beslutande organ har sedan slagit klubban i bordet och bestämt hur det ska vara. Något olika i olika religioner men i sak ganska likt varandra.

En stor skillnad med just Svenska Kyrkan är att de beslutande organen till del befolkas av politiker från olika politiska partier. För ett antal år sedan skilde man genom riksdagsbeslut Svenska Kyrkan från staten. Men man valde att behålla den beslutande ordningen.

Detta betyder i sak att politiker av olika färg beslutar hur Svenska Kyrkan ska fungera i exempelvis en fråga som att viga homosexuella eller inte. Politiker bestämmer alltså hur religionsutövningen skall gå till. De präster som av religiös övertygelse valt detta yrke har alltså bara att finna sig i de regler som beslutats.

Undertecknad menar att religiösa samfund skall styras av de som utövar religionen. Teologer, präster, mullor, rabbiner eller vad de nu kan tituleras i de olika församlingarna.

Undertecknad föreslår med hänvisning till ovanstående

  • att moderaterna i Värmland arbetar för att förändra/avpolitisera de beslutande organen inom Svenska Kyrkan.
  • att moderaternas i Värmland länsförbundstämma bifaller motionen och skickar den till moderaternas partistämma.

Forshaga 2009-03-15

Anders Ljungsten

Clara-Elfs moderatförening