Ljungsten ventilerar

Ljungsten ventilerar

Deje och framtiden.

PolitikPosted by Anders Ljungsten Sun, February 15, 2009 00:57:41

Snabba förändringar.

Under de senaste åren har Deje-borna varit oroliga för att deras vårdcentral ska försvinna. Som så mycket annan service i Deje befaras att nu även vården ska centraliseras till Forshaga. Även Deje bebos av människor som efter ett långt strävsamt liv får ett ökat behov att besöka läkare lite oftare. Att ha en vårdcentral på orten är en trygghet när man plötsligt behöver gå dit lite oftare än man tidigare gjort. Har man levt i ett samhälle länge vill man helst inte flytta av så triviala skäl som att man inte kan åtnjuta den service man är van vid.

Denna oro ledde till att den Socialdemokratiska kvinnoföreningen den 27 oktober bjöd in sitt landstingsråd Ulric Andersson för att om möjligt lugna de oroliga skarorna. Ulric höll ett bejublat anförande som syftade till att Deje-borna skulle känna sig lugna. Dagen efter stod Angelika Rage, kommunstyrelsens ordförande och partikamrat till Ulric, i fullmäktige och talade om att det inte inom överskådlig framtid fanns skäl att oroa sig.

Överskådlig framtid visade sig sträcka sig enbart några månader framåt.

Den socialdemokratiska majoriteten i landstinget startade året med att höja skatten med 25 öre. Man fortsatte sedan käckt med att besluta att köpa fastigheten där Forshagas vårdcentral ligger. Denna ska byggas om och renoveras för ett ansenligt antal miljoner. Säkert välbehövligt men vad blir då kontentan av detta.

Nedläggning av vårdcentralen i Deje. Alltså den vårdcentral man knappt fyra månader tidigare sa sig inte ämnade lägga ner.

Nå, då får jag väl säga att jag är nöjd med att bl.a. moderaterna i landstinget hade en helt annan uppfattning om detta beslut. Moderaterna i Forshaga har beslutat att garantera att vårdcentralen i Deje ska finnas kvar.

Håll ut! Det är mindre än två år kvar till valet.

Anders