Ljungsten ventilerar

Ljungsten ventilerar

Snus och pilsner för en bättre skola?

PolitikPosted by Anders Ljungsten Wed, April 09, 2014 12:53:56

Snus och pilsner för en bättre skola?

Skolan har under många år dragits med sviktande resultat och elever som får det svårare och svårare att klara kunskapskraven. Det finns förstås en rad skäl till detta beroende på vem man frågar. Det är dock ett odiskutabelt faktum att världens bästa skola på 1980-talet inte längre ens är på tio i topp 2014. En skola som leder till att vi idag har en oacceptabelt hög arbetslöshet bland unga. Om man räknar på det nya eller gamla sättet spelar ingen roll. Unga människor måste ges en större möjlighet att klara sig ut på arbetsmarknaden och det första som måste göras för att nå det målet är ytterligare satsningar på skolan.

Den nuvarande regeringen och kommunerna har redan gjort stora insatser när det gäller landets skolor. Denna satsning måste ändå utökas ytterligare. Man har bland annat föreslagit att grundskolan skall börja ett år tidigare samt att man måste satsa mer på undervisningen i matematik. En skola som tydligare riktar sig mot kunskaper för livet. Arbetslivet.

Nå, detta är förstås bra och fint men det finns en hake. Det kostar ännu mer pengar. Man kan förstås ta dessa pengar från andra verksamheter inom den totala ramen. Man kan göra neddragningar i äldreomsorgen för att få loss mer pengar till skolan. Inte så lockande! Man kan försämra underhållet på våra vägar och järnvägar för att satsa på våra unga. Nå, det är ju redan stora utmaningar inom detta område och eleverna måste ju också ta sig till skolan och senare till sina jobb, så det är väl inte heller en lysande lösning. Fler förslag på neddragningar i andra behövande verksamheter känns överflödiga.

Då kan man ju faktiskt gå över på att ta ut en något högre skatt på det som kanske inte är nödvändigt. Något som vi väljer att unna oss för att vi vill och inte måste. Man kan som föreslås öka skatten på alkohol, cigaretter och snus.

Huh, vilket liv det blir! Jag är ju snusare själv så jag borde väl gå ut på gatorna och demonstrera så mycket jag orkar. Skrika och gapa för att mitt snus blir dyrare och jag tvingas betala mer pengar för att frivilligt påverka min kropp negativt. Ve och fasa! För mig skulle 2:50 kronor per dosa innebära att jag betalar ytterligare drygt 900 kronor per år i skatt om jag förbrukar en dosa snus om dagen. Nu snusar jag inte så mycket men som räkneexempel duger det. Nästan 1000 kronor mer i skatt per år! För övrigt en ganska underlig skatt då jag ju faktiskt kan välja bort den. Lite ovanligt i det svenska skattesystemet, faktiskt.

Cirka en miljon svenskar snusar. Låt oss säga att det är i ganska liten utsträckning. Vi kan räkna med 500 kronor per år och person. Enkel räkning även för en som inte än fått mer matte i skolan. En halv miljard är alltså det som kan satsas extra på våra barn och unga. Bara på ett ganska blygsamt bruk och bara på snuset. Alkohol och cigaretter kommer ju också till.

En halv miljard för att våra barn och unga ska kunna få en bättre utbildning och större förutsättningar att leva ett bra och produktivt liv. Unga människor som alltför snart kommer att få uppgiften att ta hand om en gammal snusare som jag. Och allt detta utan att behöva dra ner på äldreomsorgen eller järnvägarna.

Detta är ju en riktigt bra investering. Låt oss nu sluta gnälla och lägg in en prilla. Känn dig stolt över att just du sponsrar våra barn och unga lite extra.

Ha de gött!

Anders

Grattis Värmland!

PolitikPosted by Anders Ljungsten Wed, March 12, 2014 12:04:37

Grattis Värmland!

Nu närmar det sig! Det verkar nu som att Värmland redan under sommaren får en kraftfull förstärkning för att snabbare och säkrare ta hand om skadade och akut sjuka värmlänningar. Den i många år diskuterade ambulanshelikoptern ser ut att vara i drift redan innan sommaren är över. Värmlandssamverkan ser ut att lyckas med detta trots alla hinder, förseningar och socialdemokratiskt motstånd.

Piloter och läkare är redan på plats och arbetar febrilt med de tekniska och medicinska förberedelserna. När detta arbete är klart torde helikoptern kunna anlända till verksamheten och kunna tas i bruk direkt. Den kommer att utgå från Karlstads flygplats till att börja med. Centralare plats utreds fortfarande men är inte riktigt klart än.

Diskussioner om andra platser pågår också men av olika skäl finns inga andra lösningar som kan uppfylla de behov verksamheten har. Frågan engagerar många människor och det är ju väldigt roligt.

Helikoptern kommer att vara bemannad med både sjuksköterska och läkare. Det kommer att beröra 10-12 läkare som kommer att jobba del av sin arbetstid på helikoptern. Resten av tiden måste dessa arbeta i sina vanliga roller på centralsjukhuset för att uppehålla sin kompetens och därigenom vara så skickliga som möjligt i sitt jobb. Att ha så många läkare som är inblandade är bara genomförbart på och i närheten av centralsjukhuset. Detta är ett av de tyngsta skälen till att verksamheten måste ligga i närheten av Karlstad.

Man är nu även överens om att kunna utnyttja helikoptern i våra kringliggande län där närheten till Västra Götaland är en fördel. Vi kommer att driva verksamheten tillsammans med Dalarna som också införskaffar en egen helikopter. Vi hjälps alltså åt vid service och reparationer på maskinerna så att alltid en finns redo. Personalen kommer också att kunna användas i båda länen för att utnyttja resurserna så effektivt som möjligt. Denna lösning är helt unik i Sverige och kommer att ge oss väldigt mycket nytta för pengarna.

Minst 20 års diskussioner kan alltså mycket snart läggas till handlingarna och en fantastisk förbättring av akutsjukvården i Värmland blir resultatet. Det känns härligt att arbetet inom Värmlandssamverkan har lett till detta trots ett massivt motstånd från vänster. Grattis Värmland!

Ha de gött!

Ljungsten

Barnbidrag till alla?

PolitikPosted by Anders Ljungsten Wed, March 21, 2012 21:13:35

Barnbidrag till alla?

I vårt land är vi noga med att alla skall leva ett bra liv. De som av olika skäl inte får det att gå ihop kan få hjälp med detta i form av olika typer av bidrag. De olika bidragen är många och man kan få hjälp med både det ena och det andra. Men en förutsättning gäller. Man skall ha ett behov som man inte själv kan klara av ekonomiskt. Det kan röra sig om att man behöver hjälp att betala för sin bostad, sin mat eller kanske förändringar i sitt hem om man exempelvis har svårt att ta sig uppför en trappa efter en skada eller sjukdom. Fortfarande är den gemensamma faktorn att man ska ha ett behov och detta bedöms av berörd myndighet.

Ett bidrag som inte är beroende på om man behöver det eller inte är barnbidraget. Nu i dagarna aktualiseras detta då det är dags för vår kronprinsessa att uppbära barnbidrag för den lilla prinsessan som familjen välsignats med. Det finns självklart en hel massa andra familjer som har en ekonomi som inte direkt berättigar dem till några andra skattefinansierade bidrag. Men just barnbidraget skall även den ”rikaste” familj ha.

Barnbidraget infördes i Sverige 1937. Det var då inkomstprövat och alla fick alltså inte ta del av det. 1948 ändrades detta till att gälla alla, oavsett inkomst eller behov. Rättvist, kan man tycka. Men frågan är väl snarare om det inte vore mer rättvist att en ensamstående förälder kunde få ett lite högre stöd och den familj som egentligen inte behöver något extra stöd får klara sig utan bidrag.

Den politik som bedrivs från regeringen går i stora delar ut på att så många som möjligt skall klara sin egen försörjning och så få som möjligt skall behöva uppbära bidrag för att klara sin vardag. Ett naturligt steg i detta borde då vara att även barnbidraget enbart utbetalas till dem som faktiskt behöver det. Hur detta skall gå till är en fråga man får fundera mer på. Det kan röra sig om inkomstnivå, boendekostnad eller någon annan form av prövning.

Det viktigaste är väl ändå att våra skattepengar kommer dem till gagn som bäst behöver det. Det är då det kan kännas gött att betala skatt.

Ha de gött!

Ljungsten

Blev jag plötsligt feminist?

PolitikPosted by Anders Ljungsten Thu, February 24, 2011 00:19:22

Blev jag plötsligt feminist?

Jämställdhet. Ett ord? Eller betyder det något också? Efter att nyss sett Nalin Pekgul basunera ut socialdemokraternas syn på jämställdhet och kvinnors rätt funderar jag kring begreppet feminism.

Jämställdhet i Pekgul´s variant har inget som helst med valfrihet att göra. Kvinnor ska jobba lika mycket som män. Kvinnor skall utbilda sig lika mycket som män. Män och kvinnor ska dela lika på barnens uppfostran.

En alltigenom fin världsbild om man bortser ifrån ordet ”ska”.

Jämställdhet borde snarare röra sig om valfrihet. Att kvinnor och män har samma möjlighet att just välja. Ingen politiker ska bestämma över hur jag och min fru delar upp ansvarsområden i vårt hushåll. Ingen politiker ska bestämma vem som ska laga maten, dammsuga eller ta hand om barnen. Att ta bort möjligheten för människor att själv välja detta är att fullständigt idiotförklara kvinnorna. Kanske till och med att idiotförklara människor generellt.

Feminism för mig är snarare att skapa förutsättningar för alla, inklusive kvinnor, att göra sina egna val. Att studera, jobba eller kanske helt enkelt välja att vara hemma med barnen. Det viktiga i en fungerande jämställdhet är just den lika möjligheten att välja.

Om detta är vad feminism är så skulle jag välja att kalla mig feminist. Men när Nalin Pekgul så föraktfullt likställer feminism med en massa krav på vad kvinnor och andra ”ska” göra vill jag nog inte kalla mig feminist trots allt. Jag väljer i stället att kalla mig moderat.

Ha de gött!

Ljungsten

Jag har varit på strippklubb!

PolitikPosted by Anders Ljungsten Mon, November 08, 2010 00:52:37

Jag har varit på strippklubb!

Kungen har varit på strippklubb. Han har även varit på svartklubb och druckit öl eller annan rusdryck. Vid något eller några av dessa tillfällen har han till och med umgåtts med personer av det motsatta könet. Stoppa pressarna. Det är ju skandal! Några journalister kom fram till att det är sådan stor skandal att det inte ens räcker med ett uppslag i skvallerpressen, utan man måste skriva en hel bok om denna oerhörda katastrof för monarkin Sverige. Ett helt fantastiskt avslöjande efter att ett antal knivskarpa journalister grävt fram dessa ”fakta”. Ett scoop! En nyhet av enorma mått. Nyhet? Detta sägs ha utspelat sig för cirka 30-40 år sedan. Kungen har, om han nu var där, förmodligen inte ens något minne av festerna. Att då anse detta som någon nyhet säger nog mer om nämnda journalister än om kungen.

Arkelsten har låtit sig bjudas på en resa som finansierats av ett företag. Hon har till och med ätit mat och bott på hotell som detta företag betalat. Företaget är till råga på allt i bensinbranschen. Det måste ju ses som helt förkastligt att en politiker som jobbar med tunga frågor inom energipolitiken ens pratar med ett bensinbolag.

Nu är det väl trots allt så, att om man förväntas ta kloka beslut inom exempelvis energipolitiken kan det kanske anses som rimligt att man talar med just företag i branschen. Kanske till och med besöker företag som jobbar med just energi. Att ett företag inbjuder politiker för att informera om sin verksamhet hör i allra högsta grad till vardagen. Att en politiker tackar nej till dylika möjligheter till information innebär at han/hon med stor sannolikhet har svårare att ta kloka beslut. Om resan, maten och övernattningen betalas av oss skattebetalare blir det med automatik bättre beslut. Finns det någon som tror på det. Informationen som inhämtats under resan är ju trots allt densamma.

Att sedan jaga stackars Sahlin för att hon låtit sig bjudas på tennis är även det riktigt lågt. Det är fult att sparka på folk som redan ligger. Intressantare vore väl att utreda hur ända in i vassen en tennisbiljett kan kosta 10 000 kronor.

Om jag någon gång i framtiden, av någon helt obegriplig anledning, skulle bli så känd eller intressant att någon fick för sig att skriva en bok om mig så vill jag på detta sätt göra en del för att underlätta researchen inför denna kioskvältare. Jag har varit på strippklubb. Jag har till och med varit på så kallad svartklubb, har det visat sig. Under flera av dessa hemska kalas har jag även sjunkit så lågt att jag umgåts med flickor/kvinnor som jag inte känt sedan tidigare. Jag kan inte som kungen försvara mig med att det var 30-40 år sedan. Det är så färska synder att det nog bara hunnit gå 20-30 år. Jag var väl inte alltid så klok när jag var 20-25 år gammal. Om jag blivit fiffigare nu vid 45 får väl omgivningen eller någon grävande journalist bedöma. Jag har även låtit mig bjudas på förtäring av privata företag jag besökt inom ramen för mina politiska uppdrag. Mycket kaffe och kakor har det blivit.

Jag anser att det är viktigt för Sverige och landets invånare att politiker och andra granskas. Att journalister nagelfar och inspekterar maktens företrädare. Att man gräver fram den ibland dolda sanningen. Men låt då den del av pressen som fortfarande kan kalla sig professionell sköta detta. Det andra oseriösa grävandet efter snask och ointressanta skitsaker kan hållas i publikationer som valt att syssla med sådant trams. Att kalla de soptunnegrävare som letar sådant för journalister är en ren skymf mot dem som faktiskt tar sitt publicistiska ansvar på allvar. Jag ämnar inte köpa boken om kungens privatliv. Jag har för flera år sedan slutat köpa kvällstidningar och andra skvallerblaskor. Jag är dock fortfarande en ivrig konsument av seriös dagspress och andra medier som tar sitt uppdrag på allvar. Det tänker jag fortsätta med. Jag gillar nämligen riktiga journalister. På samma sätt som jag uppskattar andra skickliga hantverkare.

Ha de gött!

Ljungsten

Tack Forshaga-Ullerud!

PolitikPosted by Anders Ljungsten Mon, September 20, 2010 23:00:47

Tack Forshaga! Tack Ullerud!

Jag vill på detta sätt passa på att tacka väljarna i Forshaga-Ullerud för det ökade stöd ni visat Moderaterna i vår kommun. Valrörelsen har på många sätt bedrivits på ett mycket mer aktivt sätt än någonsin. Vi har talat med massor av människor om vad ni tycker är viktigt i vår kommun. Vi har besökt personal inom främst äldreomsorgen för att bilda oss en uppfattning om hur er arbetsdag ser ut då det framkommit åsikter om bl.a. arbetstider och brist på arbetskläder. Vi har talat med lokala näringsidkare för att mer handfast få en uppfattning om vad kommunen kan göra för dem. Ett led i att kunna skapa ett mer välmående näringsliv och därigenom fler lokala jobb.

Alla dessa kloka synpunkter kommer nu att sammanställas för att lägga grunden till den politik Moderaterna i Forshaga-Ullerud kommer att driva de kommande fyra åren. Utan era idéer kan vi inte gå framåt och utveckla kommunen. Hela kommunen!

En del i det kommande arbetet kommer att vara en fortsatt kontakt med invånare och personal. Det är nämligen bara rent högmod då politiker tror sig kunna komma med alla goda förslag. Förändring och förbättring kommer alltid från dem som lever och arbetar i den verklighet som vi politiker ibland har svårt att se. Ni är alla välkomna att kontakta mig/oss med förslag och synpunkter. Här på bloggen, via mejl eller på andra sätt. Det är så den representativa demokratin måste fungera.

Än en gång, Tack för ert stöd!

Ha de gött!

Ljungsten

Smickrande!

PolitikPosted by Anders Ljungsten Wed, September 15, 2010 00:29:14

Smickrande!

Den 26/11 2009 säger socialdemokraternas kommunalråd Angelica Rage i VF att hon vill lägga ner en skola i Forshaga kommun. Hon nämner bl.a. högstadiet i Deje och Skivedskolan.

Mindre än ett år senare påstår idag Benny Pedersen, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, att vi moderater ljuger när vi talar om att det finns risk för nedläggning av någon av skolorna. Han påstår då att det inte finns eller har funnits några sådana planer. Vem ska man lita på?

Vid ett torgmöte för några dagar sedan säger Angelica Rage att en väljare inte skall lyssna på en av moderaternas företrädare då denne ljuger. Detta utan att ens veta vad de pratar om.

Moderaterna har utestängts från att berätta om vår politik på Dejeskolan. Inga partier skall få den möjligheten. Angelica Rage ses för några dagar sedan, på Dejeskolan, agitera om hur fattiga folk kommer att bli om man röstar på alliansen. Kort därefter förnekar hon att detta ens har hänt trots att flera personer berättat om att de varit närvarande.

Jag måste erkänna att det känns mycket smickrande att (s) med sina 56,12% känner sig så hotade av oss små moderater med 12,57% att de tar till så desperata metoder som att ljuga helt öppet om saker som är så lätta att kontrollera. Mycket smickrande!

Ha de gött!

Ljungsten

Koppeltvång

PolitikPosted by Anders Ljungsten Wed, March 31, 2010 10:52:22

Koppeltvång!

Då den socialdemokratiska majoriteten i Forshaga kommun nu lagt ett förslag till fullmäktige angående koppeltvång för hundar finns det skäl att fundera kring detta. Förslaget gäller inom detaljplanerat område på offentlig plats. Detta skall enligt förslaget införas i den lokala ordningsstadgan vilket kan medföra böter vid överträdelse.

Forshaga är en kommun som kan anses som förhållandevis hund-tät. Inom kommunen finns bland annat en brukshundklubb med ca. 250 medlemmar. En friskola med gymnasieprogram som hundsport och viltvård är sedan länge etablerad i kommunen. Det finns också lokalavdelningar inom olika rasklubbar. Utöver detta finns förstås en mängd hundägare som har sin hund som sällskap. I kommunen finns flera framstående ekipage som tävlar på mycket hög nivå och som representerar kommunen på svenska mästerskap i olika grenar.

Anledningen till att denna ändring i ordningsstadgan föreslås är att ett fåtal hundägare inte kan sköta sig och inte har ordning på sina hundar. Dessa få hundägare har varit orsak till att deras hundar skrämt och bitit både människor och andra hundar. Det bör i dessa fall påpekas att lagstiftningen är solklar och att det strikta ansvaret för den som håller hunden gäller. Att dessa individer plötsligt skulle rätta sig efter en regeländring har jag svårt att tro. Att sedan polisen skulle ha möjlighet att kontrollera och beivra dessa brott är heller inte särskilt troligt. Det är undertecknades uppfattning att man i möjligaste mån skall avstå från att instifta regler och lagar som i sig är omöjliga att kontrollera. Polisens resurser behövs till viktigare saker.

Med detta sagt måste man ta sig en funderare över vad konsekvensen blir av denna regel. De hundägare som idag redan sköter sig blir målgruppen. De som idag har ordning och lydnad på sina hundar är de som drabbas av detta och inte de som är orsaken till regelskärpningen. Detta i sig innebär att de som tränar och tävlar inom de olika grenarna inte kan bedriva sin träning på samma sätt längre. Man kan inte på en tom och snöröjd bilparkering eller fotbollsplan träna moment där hunden är lös. Grundläggande moment som ”fritt följ”, ”inkallning” och liknande kan inte tränas. Man skulle helt enkelt kunna få betala 1000 kronor i böter för ett sådant kriminellt handlande. Detta skulle begränsa möjligheterna att i Forshaga kommun bedriva träning inom de flesta bruksgrenarna.

Att instifta denna nya regel skulle alltså inte lösa problemet. I stället borde man undersöka andra möjligheter. Karlstads Bostads AB genomförde en kampanj för några år sedan där hyresgäster som också var hundägare fick möjlighet att gå en kurs i vardagslydnad med sin hund. Detta är bara ett exempel på vad man kan hitta för lösningar i stället för lagstiftning som i huvudsak bara slår mot dem som redan sköter sig.

I Forshaga kommun finns en oerhört stor kompetens i hur man dresserar och uppfostrar hundar genom brukshundklubb och skola. Använd i stället den kompetensen till att lösa problem med. Stifta inte regler som bara slår mot dem som sköter sig.

Ha de gött!

Ljungsten

Next »